Warsztaty

Warszaty

PRACOWNIA MUZYCZNA

W zakresie edukacji artystycznej pozaszkolnej Warsztaty Muzyczne MCDiS są wiodącymi w naszej instytucji. Korzystając z wieloletniego doświadczenia naszych instruktorów, będących wyłącznie czynnymi muzykami, od ośmiu lat dzielimy się pasją śpiewania i grania na instrumentach. Staramy się też przekazać dzieciom oraz młodzieży, ile radości