Warsztaty teatralne

Warsztaty teatralne

Podczas warsztatów teatralnych uczestnicy pracują nad dykcją i emisją głosu, kształtują umiejętności improwizacji poprzez realizację indywidualnych i zbiorowych etiud teatralnych oraz obrazów scenicznych inspirowanych muzyką.

Warsztatowicze poznają podstawowe zasady zachowania na scenie, pracy z tekstem i  dialogu z partnerem. Uczestnicy kształtują umiejętności współpracy i współistnienia z partnerem na scenie. Nadrzędnym celem zajęć jest realizacja spektaklu prezentowanego na zakończenie sezonu!

Spotykamy się w soboty w godzinach: 10:15 – 11:45

Joanna Rudkowska

Warsztaty prowadzi Joanna Rudkowska, która z amatorskim ruchem teatralnym jest związana od dziecka. Najpierw jako obserwator krakowskich festiwali, później aktorka zespołów teatralnych, w końcu jako reżyser. Pracę z młodzieżą i dziećmi rozpoczęła w 1996 roku. Jako instruktor teatralny w MDK im. Andrzeja Bursy, CM im. Dr Henryka Jordana i XXX Liceum Ogólnokształcącym im. św. Brata Alberta – Adama Chmielowskiego w Krakowie zrealizowała blisko 70 premier. Są wśród nich adaptacje prozy, dramatu, spektakle poetyckie i najbliższe jej sercu – propozycje autorskie. Prowadzone przez nią grupy teatralne brały udział w wielu festiwalach na terenie całej Polski zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.


Facebook
YouTube
EkoBilet